Rational Requisite Pro

IBM Rational RequisitePro bir Gereksinim Yönetimi aracıdır. Gereksinimlerin belirlenmesi ve yönetimi günümüz yazılım projelerinin en kritik adımı haline gelmiştir; çünkü bu adımda alınan yanlış kararlar projenin ilerleyen aşamalarına çok büyük bedeller taşımaktadır. Gereksinimlerin proje boyunca izlenebilir olması, hem birbirlerine hem de model, iş ve test parçalarına bağlanması da gereksinim yönetimi ile mümkün olabilmektedir.

Faydalar

  • Proje ekiplerinin projenin başından itibaren gereksinimlerin nasıl evrildiğini adım adım takip edebilmelerini sağlar.
  • Gereksinimler üzerinde takım halinde çalışılabilmesini ve işbirliğini destekler.
  • Proje bütününde gereksinimler için versiyonlama yapabilmenizi sağlar. Gereksinim “baseline”ları alabilmenize imkan verir.
  • Gereksinimlerinizi tanımladığınız yeni bilgi alanları ile özelleştirmenizi sağlar.
  • Gereksinimlerinizi bilgi alanlarına göre filtreleyip raporlayabilmenizi sağlar.
  • Gereksinimlerinizi önceliklendirmenizi ve risk atayabilmenizi sağlar.
  • Gereksinimler üzerinde sorumluluklar atanmasını ve farklı rollerdeki kullanıcıların gereksinimler üzerinde farklı yetkiler taşımasını sağlar.
  • Web arabirimi sayesinde dağınık ekiplerin kolayca işbirliği içerisinde çalışmasına imkan tanır.
  • Gereksinimlerin aralarındaki ilişkileri tutar. Aynı zamanda sahip olduğu entegrasyonlar sayesinde Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü boyunca modeller, iş birimleri ve testler ile ilişkilendirmeye imkan tanır.

Rational Requisite Pro hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşabilir ya da resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.