Klocwork

Klocwork® uygulama geliştirmenin verimliliğini artırmak için static kaynak kod analiz araçları sağlayan dünya çapında bir markadır. Bugün 850’den fazla kuruluş, güvenlik açıkları ve güvenilirlik kusurlarını tespit etmek, “peer kod review” sürecini optimize etmek ve yazılım geliştiricilerin daha sürdürülebilir kod oluşturmasına destek olmak için Klocwork statik analiz teknolojisini kullanmaktadır.

Klocwork Insight

Klocwork Insight™ çok çeşitli kritik kodlama sorunlarının erken tespitini sağlar.

Geliştirici Masaüstü Statik Analiz

Klocwork Insight™ hem geliştirici masaüstünde hem de bütünleşik build ile çalışan statik analiz yetenekleri sunar. Diğer kod analizi araçlarından farklı olarak, Klocwork Insight geliştiricilerin değişiklik yapma döngüsü ile sorunsuz bir şekilde entegre olan kesintisiz bir kaynak kod analizine sahiptir. Bu sayede kritik kalite ve güvenlik açığı sorunlarının mümkün olan en erken noktada saptanmasını garanti eder. Ayrıca, hatanın hangi satırda olduğunu teşhis eder ve böylece geliştiricilerin üretkenliğini artırır.

Kesintisiz analiz sayesinde çıkan hatalar bir hata çubuğunda listelenir ve böylece yazılım geliştiricilerin bulunan hataları anında görmelerini sağlar. Araç Visual Studio 2005/2008, Eclipse CDT (C/C++ Development Tooling) 3.4/3.5, Rational Application Developer, WindRiver Workbench gibi  geliştirme ortamlarına tam entegre şekilde çalışabilmektedir.

Klocwork Insight ile saptayabileceğiniz hata ve iyileştirme alanları şöyledir:

 

Mimariyi Görselleştirme ve Kod Optimizasyonu

Klocwork Insight™, mevcut kaynak kodundan yazılımın tasarım ve yapısının doğru bir temsilini çıkarır. Grafik arayüzü ile sistemdeki bileşenleri, arayüzleri ve bileşenler arasındaki ilişkilerin hızla anlaşılmasını sağlar.

Klocwork Insight, sistemin otomatik bir analizini gerçekleştirerek, “header file” yapısını görselleştirir ve “header file” optimizasyonu için bir yol haritası sunar.

Klocwork Insight, build ortamını otomatik olarak algılama ve entegre olma yeteneğine sahiptir. Klocwork Insight Visual Studio, make, ant gibi çok çeşitli build ortamlarını destekler.

Veri nesnelerinin oluşturulduktan silinene kadarki bütün yaşam döngüsünü izler. Hata tanımlama ve analiz çok geniş kod tabanlarına yayılabilir.

Klocwork Insight yazılım davranışlarını üretmek ve koddaki çalışma zamanında yürütülemeyecek yanlış yolları ortadan kaldırmak için gelişmiş bir sembolik mantık motoru kullanır.

Yazılım Metrikleri

Yazılım geliştirme kuruluşları, yazılım geliştirme sürecini yönetmek için bir dizi farklı ölçümler toplarlar. Özellikle, Six Sigma, CMMI gibi işlemler süreç, kaynak ve ortam metrikleri toplamak için deneyimli geliştirme kuruluşları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Klocwork Insight™, bu ölçümlere ek olarak, hatalar ve güvenlik açıklarının dağılımı veya kompleks fonksiyonlar gibi yazılım kodundan doğrudan elde edilen 100’den fazla metrik sunmaktadır.

Klocwork Insight™, tarafından sunulan yazılım metrik yetenekleri, yazılım geliştirme süreci hakkında önemli soruları cevaplamak için tasarlanmıştır. Mesela, Klocwork Insight™ tüm kod metriklerinin insanlara, gruplara, coğrafyaya, bileşenlere veya size uygun başka bir niteliğe göre düzenlenebilmesine imkan tanır. Yazılım metrikleri üzerinde farklı bakış açıları oluşturmayı sağlayan bu esneklik, yazılım ekiplerinin kendi kod tabanları içerisindeki kritik risk alanlarının yerini kolayca saptamalarına olanak sağlar.

Klocwork InsightPro

Klocwork Insight Pro™, Klocwork Insight’ın kanıtlanmış kaynak kod analiz yeteneklerini kollaboratif çalışan bir kod inceleme (Klockwork Inspect) ve otomatik C/C++ refactoring (Klockwork Refactoring) araçları ile birleştiren bir verimlilik araçları takımıdır. Klocwork Insight Pro geliştiricilerin çeviklik ve geliştirme hızını artırmak için ihtiyaç duydukları tüm araçları bir arada sunar.

Klockwork Inspect

Check-in öncesi ve sonrası peer kod incelemelerini kolaylaştırmak için Klocwork kaynak kod analiz motorunun yanı sıra çok sayıda konfigürasyon yönetim sistemi ile entegre olabilen, işbirlikçi bir kod inceleme ortamı sunmaktadır.

Klocwork Refactoring

Visual Studio ve Eclipse ile tamamen entegre çalışan Klocwork Refactoring, C/C++ kodu üzerinde anında refactoring yaparak zaman alıcı kod bakım görevlerinin otomatikleştirir.

Mutlaka İnceleyin:  Klocwork Case Study

Klocwork Insight ve Insight Pro hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşabilir ya da Klocwork resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.